Uitspraak nr 13-003 24 sep 2013

Besluit broodgeld niet meer in contant uit te betalen
Zorgaanbieder wil in het kader van harmonisatie van diverse diensten en regelingen, dat bewoners van verzorghuizen hun boodschappen voor de broodmaaltijden in instellingswinkeltjes halen voor een bepaald maandelijks saldo (een fictief bedrag op de winkelrekening).

Bewoners van een verzorgingshuis zijn het daar niet mee eens, zij willen de mogelijkheid om contant geld uitgekeerd te krijgen voor de broodmaaltijd behouden. De centrale cliëntenraad vindt vervolgens dat die mogelijkheid op alle verzorglocaties ingevoerd zou moeten worden.

De LCvV oordeelt dat het harmonisatiebesluit van zorgaanbieder in redelijkheid genomen kan worden en dat het uitkeren van een deel van het zorgbudget in contanten zich niet goed kan verhouden tot de ABWZ zorgfinanciering en daaruit voortvloeiende zorgplicht.

Download Uitspraak