Uitspraak nr 13-002 26 juni 2013

Invoering betaalde rijwielstalling

Uit bezuinigingsoverweging wil zorgaanbieder (een ziekenhuis) de kosten van het laten bewaken van de rijwielstalling niet langer zelf dragen, maar hiervoor bij cliënten en bezoekers een bedrag van 0,40 ct. per fiets laten heffen. De cliëntenraad adviseert hier negatief (verzwaard) over, onder meer omdat zij vreest geen zicht te hebben op het grotere geheel aan bezuinigingen en meent dat er alternatieven zijn die de bewaking kostenloos kunnen laten voortzetten.

LCvV oordeelt dat het besluit in redelijkheid genomen kan worden.

Download Uitspraak