Uitspraak nr 19-006 18 okt 2019

Opening en bezetting loge en kiosk

Een zorgaanbieder ziet zich in 2017 vanwege bezuinigingen genoodzaakt om diverse restauratieve voorzieningen op een instellingsterrein te gaan reorganiseren. Met betrekking tot de loge en kiosk van een van de verblijfslocaties wijzigen de plannen in de loop der tijd diverse keren.
De cliëntenraad van deze locatie is van mening dat uiteindelijk de situatie in 2019 niet volgens adviezen en gemaakte afspraken heeft uitgepakt.  De openingstijden zijn wel volgens afspraak maar de bezetting daarbij is onder de maat en dit heeft zijn weerslag op het gebruik van de voorziening. De zorgaanbieder geeft aan al het mogelijke in het werk te stellen om de bezetting op peil te krijgen maar dat het moeilijk is om voldoende hulp van daarvoor benodigde vrijwilligers, reïntegratie- en werkervaringskandidaten te realiseren. De LCvV overweegt dat de besluitvorming een grillig verloop heeft gekend hetgeen niet bevorderlijk voor het vertrouwen van de cliëntenraad zal zijn geweest. De zorgaanbieder heeft zich naar oordeel van de commissie wel voldoende ingespannen om de afspraken na te leven. Indien in de huidige constellatie de kwaliteit van de voorziening volgens de cliëntenraad dan toch onder de maat is, dan is volgens de LCvV een gezamenlijk op te stellen verbeterplan, of nieuwe besluitvorming over openingstijden en bezetting aangewezen.

Download Uitspraak