Taak

Een commissie van vertrouwenslieden biedt uitkomst bij menings­verschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. Commissies van vertrouwenslieden vervullen hun taak op basis van de Wet medezeggen­schap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet geeft hen de taak om te bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliëntenraad of een bindende uitspraak te doen over meningsverschillen.

Iedere zorgaanbieder kan, in goed overleg met de cliëntenraad, zelf een commissie van ver­trouwenslieden
instellen. In plaats daarvan kunnen zorgaanbieders en cliëntenraden echter ook kiezen voor de Landelijke
Commissie van Vertrouwenslieden.