D.J.Buijs

De heer mr. D.J. Buijs (voorzitter)

De heer Buijs is vele jaren werkzaam geweest bij de Rechtspraak als kantonrechter en plaatsvervangend lid van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Ook is hij lid van een clientenraad en van diverse geschillencommissies voor consumentenzaken. De heer Buijs is met ingang van 2020 de vaste LCvV voorzitter na eerst vier jaar lid en plaatsvervangend voorzitter van de LCvV te zijn geweest.

kruit

Mevrouw mr. I. Kruit (plv. voorzitter)

Mevrouw Kruit is vele jaren werkzaam geweest als jurist en bestuurssecretaris in de GGZ en de verslavingszorg. Momenteel biedt zij als zelfstandig ondernemer juridische dienstverlening in de zorg en volgt zij een master Social Design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Tevens is zij bestuurslid van gezondheidscentrum Nijmegen Noord. Mevrouw Kruit neemt waar als voorzitter in geval van verhindering van de vaste voorzitter.

 

 

Huisman-Mak

Mevrouw J.C. Huisman-Mak (lid)

Mevrouw Huisman-Mak werkte eerder in diverse functies in de zorgsector, laatstelijk als ambtelijk secretaris van een cliëntenraad. Ook was zij actief in de plaatselijke politiek. Thans is zij voorzitter van een gemeentelijke cliëntenraad en een adviesraad voor het sociaal domein. Ook is zij lid van een regionale klachtencommissie van zorgaanbieders.

De heer drs. R. Kuhn

De heer drs. R. Kuhn (lid)

De heer Kuhn studeerde psychologie en heeft jarenlange werkervaring op bestuurlijk/strategisch niveau in de zorg en bij (overheids)instanties. Hij ondersteunde als beleidsmedewerker en bestuurssecretaris diverse besturen, ondernemingsraden, cliëntenraden in de zorg en hielp organisaties bij het realiseren van fusies en andere samenwerkingsverbanden.

Miriam Heringa

Mevrouw mr. Miriam Heringa (lid)

Mevrouw mr. M.C. Heringa is bestuurder bij een instelling voor maatschappelijke zorg en opvang. Eerder was zij werkzaam als directeur en bestuurssecretaris bij een grote zorgaanbieder in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorgsector. Zij heeft een achtergrond als juriste met als specialisatie gezondheidsrecht.

Uiterwijk

De heer H.B. Uiterwijk, MHA (lid)

 De heer Uiterwijk is psychiatrisch verpleegkundige en was tot voor kort werkzaam in directioneel/bestuurlijke functies in de Geestelijke Gezondheidszorg en de Forensische Psychiatrie. Momenteel  werkzaam als consultant waarbij patiëntbetrokkenheid een bijzonder interessegebied is. In het kader van zijn promotie doet hij onderzoek naar de effecten van marktwerking in de (geestelijke) gezondheidszorg.

 

bos

Mevrouw mr. L. Bos (secretaris)

Mevrouw Bos is de secretaris van de LCvV. De secretaris is geen lid van de LCvV, maar staat als zelfstandig jurist de leden van de LCvV met raad en daad terzijde.

bolding

De heer dr. E. Boldingh (lid)

De heer Boldingh was tot zijn pensionering actief als bestuurder en revalidatiearts, met name voor meervoudig gehandicapte kinderen. Hij promoveerde in 2013 aan de VU in Amsterdam en ontving voor het proefschrift de European Academy of Rehabilitation Medicine Prize 2013. Momenteel is hij onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad van een VVT-zorgorganisatie en recent deed hij de opleiding Ethiek in de zorgsector bij het Radboud MC.