Publicaties

In het Reglement van de LCvV wordt formeel beschreven hoe de LCvV te werk gaat.

Download

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen regelt de rechten en plichten van cliëntenraden en zorgaanbieders.
Download