Nieuwe leden LCvV

Met ingang van 1 april 2021 verwelkomt de LCvV twee nieuwe leden. De heer A.J.J. Kouwenhoven en mevrouw R.Dijkstra-van der Wolf zullen de commissie gaan versterken. Vanwege het rooster van aftreden neemt de LCvV per die datum dan afscheid van mevrouw mr. M.C. Heringa als commissielid.