MENINGSVERSCHIL

Hier vindt u informatie over de mogelijkheden om een Wmcz geschil aan de LCvV voor te leggen

OVER DE LCVV

Hier vindt u algemene informatie over de samenstelling van de LCvV, het reglement op basis waarvan de LCvV werkt en de jaarverslagen

UITSPRAKEN

Hier vindt u een overzicht van alle uitspraken die de LCvV de afgelopen jaren heeft gedaan

WIJZIGINGEN WMCZ

Per 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wmcz in werking. Lees hier wat de belangrijkste wijzigingen zijn op het gebied van Wmcz geschilbeslechting