Welkom op de website van de LCvV

folder

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij
meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen.


De LCvV wordt in stand gehouden door:
  • ActiZ organisatie van zorgondernemers
  • GGZ Nederland
  • LOC Waardevolle Zorg
  • LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap
  • NVZ vereniging van ziekenhuizen
  • de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
  • VraagRaak