Zoekresultaat

Een zorgaanbieder informeert een lokale cliëntenraad over de voorgenomen uitvoering van een calamiteitenonderzoek naar het overlijden van een cliënt. De cliëntenraad neemt kennis van het plan van aanpak en geeft aan er vanuit te gaan te zijner tijd het onderzoeksrapport te zullen ontvangen. De zorgaanbieder laat vervolgens nadat het ..
Een lokale cliëntenraad is het niet eens met de inhoud en wijze waarop een nieuwe medezeggenschapsstructuur bij de zorgaanbieder wordt ingevoerd waarbij een werkgroep en de centrale cliëntenraad (CCR) het voortouw hebben mogen nemen. De zorgaanbieder geeft aan te wachten op een voorstel van de werkgroep en de CCR ..
Een zorgaanbieder is voornemens te stoppen met het uitbetalen van een vergoeding aan cliënten die deelnemen aan dagbesteding, werk- of leeractiviteiten. De zorgaanbieder ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat Wmo zorginkoopcontracten van gemeentes hem het uitbetalen van dergelijke vergoeding verbieden. De cliëntenraad voert aan dat het gaat om kleine bedragen ..
Een zorgaanbieder ziet zich in 2017 vanwege bezuinigingen genoodzaakt om diverse restauratieve voorzieningen op een instellingsterrein te gaan reorganiseren. Met betrekking tot de loge en kiosk van een van de verblijfslocaties wijzigen de plannen in de loop der tijd diverse keren. De cliëntenraad van deze locatie is van mening dat ..
Een zorgaanbieder wil de textielservice door een externe partij gaan laten uitvoeren. Er zijn tussen diverse locaties nu grote verschillen in uitvoeringswijze en op het wasproces wordt jaarlijks erg veel geld toegelegd. De clientenraad van een van de locaties is na de adviesprocedure met veel vragen blijven zitten, blijkt ..