Zoekresultaat

Zorgaanbieder is voornemens een instelling tijdens het weekend (gedeeltelijk) te sluiten. LGC oordeelt dat zorgaanbieder zich in onvoldoende mate de bezwaren en gevolgen voor de clienten van het voorgenomen besluit heeft gerealiseerd. Er heeft daardoor geen zorgvuldige weging van belangen plaatsgevonden en het besluit kan in redelijkheid niet genomen worden.
Bij wijziging van de medezeggenschapsstructuur is sprake van verzwaard advies. In dit geval kon zorgaanbieder, bijna 2 jaar na fusie, in redelijkheid besluiten tot een nieuwe medezeggeschapsstructuur op de voorgestelde wijze waarover een clientenraad negatief had geadviseerd.
Geschil over diverse problemen o.a. de samenwerking na fusie, de aanstelling van een clientenraadondersteuner en het budget