Zoekresultaat

Een mediation heeft niet tot oplossing van diverse geschillen kunnen leiden zodat deze alsnog worden voorgelegd aan de commissie voor een uitspraak. Zorgaanbieder dient te voorzien in adequate ondersteuning van een cliëntenraad. Een cliëntenraad kan niet eigenstandig tot werving overgaan. Ondersteuner kan zowel als aangesteld bij een onafhankelijk stichting ..
Zorgaanbieder wil de prijzen van maaltijden in het restaurant gaan verhogen en verschilt met de clientenraad van mening over of daarop verzwaard advies van toepassing is. Het restaurant is onderdeel van het Werk en Dagbesteding van clienten (met een reintegratiedoelstelling) en in die zin een additionele voorziening. De LGC ..
Zorgaanbieder besluit over te gaan tot het vragen van een bijdrage in de waskosten aan clienten. De clientenraad geeft hierover negatief verzwaard advies en geeft aan dit te belastend voor de clienten te vinden. Niet alle zorginstellingen vragen een financiele bijdrage en clienten kunnen hierin geen keuze maken. De ..
Een cenrale clientenraad in oprichting geeft zijn mandaat terug aan de decentrale clientenraden als er geen overeenstemming wordt bereikt over de inrichting van de medezeggenschap na fusie. zorgaanbieder wil niet terug naar de situatie van voor de fusie. De LGC stelt dat door een fusie clientenraden niet hun bestaansrecht ..
Zorgaanbieder is voornemens de ondersteuning voor de clientenraad terug te brengen van 1 fte naar 0,5 fte en de ondersteuning voor clientparticipatie (thans 0,5 fte) te schrappen. Dit is uit financiele noodzaak ingegeven. De clientenraad brengt hier negatief verzwaard advies over uit. Ter zitting blijkt dat de uiteindelijke vormgeving ..