Zoekresultaat

De zorgaanbieder heeft een verhuiskostenregeling vastgesteld die van toepassing is op bewoners van een appartementencomplex die willen verhuizen naar een nieuw woonzorgcentrum. Het betreft bewoners die voorheen in het verzorgingshuis woonden waarvoor het nieuwe woonzorgcentrum in de plaats is gekomen. Het sociaal plan is op hen niet van toepassing ..
De raad van toezicht wil een nieuwe algemeen directeur benoemen. De cliëntenraden hebben over deze benoeming een positief advies gegeven. Daarna ontvingen de cliëntenraden, uit anonieme bron, informatie over de stand van zaken bij de uitvoering van een reorganisatie van de organisatie waaraan de beoogde algemeen directeur leiding gaf. ..
Een zorgaanbieder besluit niet verder te gaan met drie nieuwe leden van een cliëntenraad na afloop van hun proefperiode van een half jaar. Deze leden stellen dat de argumenten die zorgaanbieder aan het besluit ten grondslag legt niet kloppen en dat de opzegging onzorgvuldig is verlopen. De zorgaanbieder stelt ..