Uitspraak nr 20-002 29 mei 2020

Naleving en wijziging van medezeggenschapsreglementen - spoedprocedure

Een lokale cliëntenraad vraagt de LCvV bij voorlopige voorziening te bepalen dat de zorgaanbieder verkiezingen zal uitschrijven voor alle lokale raden binnen de organisatie. De lokale raad stelt dat de huidige raden niet conform de voorschriften uit de reglementen van 2009 zijn ingericht, dat er diverse personen zitting in hebben die geen cliëntvertegenwoordiger (meer) zijn en dat dergelijke personen ook niet afgevaardigd kunnen worden in de CCR. De huidige CCR voorzitter kan volgens de lokale raad om die reden ook niet aanblijven. Pas nadat er verkiezingen zijn gehouden en de raden opnieuw zijn gevormd kan de zorgaanbieder volgens de verzoekende raad advies gaan vragen over een nieuwe medezeggenschapsregeling. De zorgaanbieder en de CCR geven in het verweer aan dat er een reglementaanpassing heeft plaatsgehad waardoor de CCR voorzitter wel legitiem aangesteld is. De prioriteit moet volgens hen bij nieuwe reglementen liggen en niet bij verkiezingen houden. Dat laatste is nog nooit eerder gedaan en staat ook niet meer in de voorgenomen nieuwe regeling. De LCvV voorzitter oordeelt dat een spoedeisend belang aanwezig is omdat de adviesaanvraag is gedaan in een periode waarin raden (wegens corona-maatregelen) zeer beperkt zijn in hun mogelijkheden om te vergaderen en nog niet actief gefaciliteerd worden in (digitale) alternatieven. Hiervoor moet een voorziening getroffen worden. De LCvV voorzitter acht verder verkiezingen niet aangewezen maar geeft wel aandachtspunten (te treffen voorzieningen) mee voor het reglementswijzigingstraject en de al doorgevoerde bepalingen aangaande de CCR voorzitter.

Download uitspraak