Uitspraak nr 19-002 12 jun 2019

Benoeming van een manager zorg

Na een negatief verzwaard advies over een voorgenomen benoeming van een manager zorg kan de zorgaanbieder hetzij afzien van de benoeming hetzij de LCvV vragen te beoordelen of hij in redelijkheid tot de benoeming over kan gaan.
Een zorgaanbieder dient in te gaan op vragen en bezwaren van de cliëntenraad ook al is de zorgaanbieder absoluut overtuigd van de juiste keuze qua kandidaat en vindt hij de bezwaren van de cliëntenraad niet ter zaken doende.
De LCvV beoordeelt de kwaliteit en zorgvuldigheid van de gevolgde procedures en niet de geschiktheid van de kandidaat.

Download Uitspraak