Uitspraak nr 07-01 2 jul 2007

Sluiting mortuarium Deze uitspraak van de LCvV heeft betrekking op het voornemen van een zorgaanbieder om de mortuaria van twee zorgcentra te sluiten. De LCvV komt tot de conclusie dat dit voornemen een wijziging van 'een voor cliënten geldende regeling' inhoudt en dus valt onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraden van de beide zorgcentra. De cliëntenraden hebben een negatief advies uitgebracht, desondanks wil de zorgaanbieder de mortuaria sluiten. De LCvV beoordeelt of hij dat besluit kan nemen. In de uitspraak beschijft de LCvV hoe zij dat doet. Enerzijds gaat het om procedurele aspecten, anderzijds om een inhoudelijke afweging van belangen. Procedureel is de besluitvorming in dit geval goed verlopen. De LCvV constateert dat de belangenafweging voor beide zorgcentra verschillend uitpakt. Van het ene mortuarium wordt nauwelijks gebruik gemaakt, de zorgaanbieder heeft bovendien een andere nuttige bestemming voor deze ruimte. Het andere mortuarium wordt regelmatig gebruikt, terwijl de zorgaanbieder voor deze ruimte geen nieuwe bestemming heeft. Daarom kan de zorgaanbieder in redelijkheid besluiten het ene mortuarium te sluiten, maar moet het andere openblijven.

Download Uitspraak