Uitspraak nr 07-02 17 aug 2007

Rol cliëntenraad bij benoeming regiohoofden Deze uitspraak van de LCvV gaat over de vraag of een besluit om regiohoofden te benoemen onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad valt. De LCvV concludeert dat de regiohoofden geen afdelingshoofden zijn, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel m Wmcz. Het besluit over hun benoeming valt daarom niet onder het verzwaard adviesrecht. Het gewone adviesrecht is wel van toepassing omdat de zorgaanbieder en de cliëntenraad hebben afgesproken dat de cliëntenraad gelegenheid zou krijgen om over deze benoeming te adviseren. Als daarover geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, hoort de zorgaanbieder in zo'n geval de regels van de Wmcz in acht te nemen. Hij heeft de adviesprocedure niet goed gevolgd door niet met de cliëntenraad te overleggen nadat deze een negatief advies had uitgebracht. Bovendien nam de zorgaanbieder uiteindelijk een besluit dat sterk afweek van het besluit dat hij ter advisering aan de cliëntenraad had voorgelegd. De LCvV oordeelt dat hij dit besluit opnieuw ter advisering aan de cliëntenraad had moeten voorleggen.

Download Uitspraak