Uitspraak nr 07-05 5 okt 2007

Budget cliëntenraad In deze uitspraak gaat het om het budget dat de zorgaanbieder aan de cliëntenraad ter beschikking stelt. De cliëntenraad vindt dat dit te laag is. De LCvV beoordeelt of de cliëntenraad, met de middelen die de zorgaanbieder hem ter beschikking stelt, redelijkerwijs in staat is zijn taak uit te voeren. De verschillende begrotingsposten waarover de zorgaanbieder en de cliëntenraad van mening verschillen, komen in de uitspraak aan de orde. Per post beoordeelt de LCvV of de cliëntenraad voldoende onderbouwd heeft dat hij het gevraagde bedrag nodig heeft en of de zorgaanbieder voldoende onderbouwd heeft waarom hij dat bedrag te hoog vindt. Op basis van die beoordeling bepaalt de LCvV vervolgens welk bedrag de cliëntenraad redelijkerwijs nodig heeft. 

Download Uitspraak