Uitspraak nr 07-06 13 nov 2007

Sluiting instelling in het weekeinde Deze uitspraak heeft betrekking op een instelling voor kortdurende klinische hulpverlening aan volwassenen met psychische problemen. Cliënten verblijven doordeweeks in de instelling en gaan, indien mogelijk, in het weekeinde naar huis. De zorgaanbieder wil cliënten in het vervolg de mogelijkheid om in het weekeinde in de instelling te blijven, niet meer bieden. De cliëntenraad brengt een negatief advies uit over dat voornemen. De cliëntenraad meent dat het een verzwaard advies betreft. De zorgaanbieder vindt echter dat dat niet het geval is en besluit, ondanks het negatieve advies van de cliëntenraad, om de instelling in het weekeinde te sluiten. De cliëntenraad roept vervolgens de nietigheid van dit besluit in. De LCvV oordeelt dat het besluit een wijziging van een voor cliënten geldende regeling inhoudt en dus onder het verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad valt. De Wmcz bepaalt dat een zorgaanbieder zo'n besluit alleen mag nemen nadat het door de commissie van vertrouwenslieden getoetst is. Doet de zorgaanbieder dit niet, dan kan de cliëntenraad op grond van de Wmcz de nietigheid van het besluit inroepen. Dat een besluit nietig is, houdt in dat het in juridische zin niet bestaat. De LCvV concludeert dat de cliëntenraad terecht en op tijd de nietigheid van het besluit heeft ingeroepen en dat het besluit derhalve nietig is.

Download Uitspraak