Uitspraak nr 08-03 24 nov 2008

Sluiting keuken Tijdens een overlegvergadering deelt de zorgaanbieder de cliëntenraad van een verzorgingshuis mee dat de keuken van het verzorgingshuis over vijf maanden gesloten zal worden. Op dezelfde dag wordt dit ook aan de bewoners gemeld. Na sluiting van de keuken zullen de warme maaltijden van elders betrokken worden. De cliëntenraad vindt dat hij gelegenheid had moeten krijgen hierover verzwaard advies uit te brengen. Daarom roept de cliëntenraad de nietigheid in van dit besluit. De zorgaanbieder stelt vervolgens de cliëntenraad alsnog in de gelegenheid een verzwaard advies uit te brengen. De cliëntenraad adviseert negatief. De zorgaanbieder verzoekt de LCvV te beoordelen of hij het besluit kan nemen ondanks dit negatieve verzwaarde advies. De LCvV oordeelt dat de zorgaanbieder in deze omstandigheden de besluitvorming over de keuken daadwerkelijk opnieuw ter discussie had moeten stellen, zodat het advies van de cliëntenraad van wezenlijke invloed kon zijn op het (nieuwe) besluit over de keuken. Daarvan is echter niets gebleken, integendeel, de zorgaanbieder wekte tijdens de adviesprocedure de indruk de sluiting van de keuken als een gegeven te beschouwen. Aan de belangen van de cliëntenraad is hierdoor wezenlijk tekort gedaan. De zorgaanbieder kan daarom naar het oordeel van de LCvV niet in redelijkheid besluiten de keuken te sluiten.

Download Uitspraak