Uitspraak nr 09-05 18 sep 2009

Nietigheid te laat ingeroepen De zorgaanbieder heeft verschillende besluiten genomen zonder de cliëntenraad gelegenheid te geven daarover verzwaard advies uit te brengen. Tijdens de hoorzitting blijkt dat de besluiten nog niet zijn uitgevoerd en dat de bestuurder bereid is de cliëntenraad alsnog gelegenheid te geven een verzwaard advies uit te brengen en op basis daarvan overleg te voeren met de cliëntenraad. Ten aanzien van de waskostenregeling is dit niet het geval. De LCvV concludeert in haar uitspraak dat de zorgaanbieder ten onrechte geen verzwaard advies heeft gevraagd over deze regeling. De LCvV constateert echter ook dat de cliëntenraad niet, binnen een maand nadat de zorgaanbieder de raad had laten weten dat hij het besluit over de waskostenregeling had genomen, de nietigheid van dat besluit heeft ingeroepen. De Wmcz stelt dit als voorwaarde voor een effectief beroep op nietigheid van een besluit. Nu daaraan niet is voldaan, blijft het besluit in stand.

Download Uitspraak