Uitspraak nr 09-06 22 dec 2009

Verhuiskostenregeling / Geen nietigheid ingeroepen De zorgaanbieder heeft een verhuiskostenregeling vastgesteld die van toepassing is op bewoners van een appartementencomplex die willen verhuizen naar een nieuw woonzorgcentrum. Het betreft bewoners die voorheen in het verzorgingshuis woonden waarvoor het nieuwe woonzorgcentrum in de plaats is gekomen. Het sociaal plan is op hen niet van toepassing omdat hun verhuizing naar het appartementencomplex niet als tijdelijke voorziening was bedoeld. De cliëntenraad heeft geen gelegenheid gekregen om te adviseren over de verhuiskostenregeling en maakt daartegen bezwaar. De cliëntenraad heeft ook inhoudelijke bezwaren tegen de regeling.

De LCvV oordeelt dat de verhuiskostenregeling een 'voor cliënten geldende regeling' is, zoals bedoeld in de Wmcz. De zorgaanbieder had de cliëntenraad dus gelegenheid moeten geven om een verzwaard advies uit te brengen. De Wmcz bepaalt dat een besluit waarover de cliëntenraad ten onrechte geen gelegenheid heeft gekregen een verzwaard advies uit te brengen, nietig is, mits de cliëntenraad schriftelijk binnen een maand de nietigheid heeft ingeroepen. In dit geval is dat niet gebeurd, zodat het achterwege blijven van een adviesaanvraag geen gevolgen heeft voor de verhuiskostenregeling.

Download Uitspraak