Uitspraak nr 10-01 2 jun 2010

Opzegging huurovereenkomst kapsters Een woonzorgcentrum beschikt over een kapsalon waar vier kapsters zelfstandig bedrijf voeren. De zorgaanbieder wil de huurovereenkomst met deze kapsters opzeggen en hen vervangen door kapsters met een loondienstverband. De cliëntenraad wil deze vervanging niet omdat de bewoners erg hechten aan hun vertrouwde vaste kapsters. De cliëntenraad stelt hierin verzwaard adviesrecht te hebben aangezien het besluit inhoudt dat een voor cliënten geldende regeling wijzigt en omdat het welzijn van de cliënten hierdoor direct geraakt is. De commissie oordeelt dat hier geen recht van verzwaard advies van toepassing is omdat de wijziging uitsluitend de personele invulling van de dienst raakt en er geen sprake is van een prijsverhoging of gewijzigde openingstijden. 

Download Uitspraak