Uitspraak nr 10-02 14 jan 2011

Adviesrecht bij aanstelling zorgcoördinator Of een cliëntenraad adviesrecht heeft bij de aanstelling van een bepaalde functionaris, en volgens welke procedure dit adviesrecht wordt geëffectueerd, zal mede bepaald worden door hetgeen hierover in het reglement of instellingingsbesluit Cliëntenraden is opgenomen. Als een zorgaanbieder in het reglement aan een lokale cliëntenraad verzwaard adviesrecht toekent bij de aanstelling van zorgcoördinatoren, en geen nadere afspraken maakt over de wijze waarop dit verzwaard advies zal worden gegeven, dient de zorgaanbieder bij iedere voorgenomen benoeming art. 4 WMCZ in acht te nemen.

Download Uitspraak