Uitspraak nr 10-03 17 feb 2011

Wijziging in de medezeggenschapsstructuur na fusie Een zorgaanbieder wil door invoering van een nieuw reglement cliëntenraden de cliëntmedezeggenschap in de instelling opnieuw structureren. De instelling biedt zorg aan mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap en is ontstaan uit een fusie van twee instellingen. In totaal heeft de zorgaanbieder na de fusie te maken met zo'n 66 verschillende cliëntenraden, waaronder twee centrale cliëntenraden.

Een van deze centrale cliëntenraden heeft, samen met een aantal lokale raden, negatief geadviseerd over het nieuwe reglement /de nieuwe structuur. De andere centrale cliëntenraad wil wel dat het nieuwe reglement wordt ingevoerd. De LCvV heeft o.a. geoordeeld dat de adviesprocedure zorgvuldig is doorlopen en dat het nieuwe reglement geen bepalingen bevat die strijdig zijn met de WMCZ of anderszins de cliëntmedezeggeschapsmogelijkheden nadelig zal beïnvloeden.

Download Uitspraak