Uitspraak nr 10-04 18 mrt 2011

Bewoners aanleunwoningen als kiesgroep voor clientenraad Een zorgaanbieder kan onder bepaalde omstandigheden in redelijkheid besluiten zijn reglement en samenwerkingsovereenkomst aldus aan te passen dat bewoners van de aanleunwoningen die naast het zorgcentrum gelegen zijn, niet langer als kiesgroep zijn opgenomen. Van belang is daarbij of deze groep bij dit besluit betrokken is en hier (overwegend) positief op heeft gereageerd, dat de bewonersgroep reeds via de Overlegwet effectief medezeggenschap kan uitoefenen en dat de bewoners niet of nauwelijks gebruik maken van de zorgdiensten van het naastgelegen zorgcentrum.

Download Uitspraak