Uitspraak nr 11-02 9 jun 2011

Herinrichting medezeggenschap na fusie en wijziging bij uitgave cliëntenblad.

Zorgaanbieder krijgt van twee centrale cliëntenraden geen positief advies over het vaststellen en invoeren van een nieuw reglement ex art. 2 lid 2 WMCZ. Nu blijkt dat geen sprake zal zijn van een wezenlijke verandering in de structuur en medezeggenschapsverdeling ten opzichte van de situatie voor fusie, acht de LCvV het geen onredelijk besluit. Er komt niet één WMCZ cliëntenraad voor de hele instelling doch formeel en materieel zal ook geregeld zijn (danwel blijven) de cliëntvertegenwoordiging op zorggroepniveau. De adviesprocedure is zorgvuldig gevolgd.

Tevens bindende uitspraak over het adviesrecht bij een beleidswijziging rond een cliëntenblad. De LCvV oordeelt dat wanneer een cliëntenraad een beperktere rol als voorheen krijgt bij de uitgave, eindredactie en budgetverantwoordelijkheid van het cliëntenblad, dit niet valt onder het bestek van art. 3 eerste lid sub l WMCZ (wijziging van een cliënten geldende regeling). 

Download Uitspraak