Uitspraak nr 11-04 5 okt 2011

Rookverbod Een zorgaanbieder wil niet langer toestaan dat in bepaalde ruimtes van een forensisch psychiatrische kliniek wordt gerookt. De cliëntenraad is het hier niet mee eens en vindt dit een verarming van het leefklimaat voor vele cliënten. De LCvV oordeelt dat het voorzien in een rookruimte in dergelijke voorziening wel mogelijk doch niet verplicht is en dat deze zorgaanbieder voldoende argumenten heeft aangedragen om in redelijkheid tot dit besluit te kunnen komen. 

Download Uitspraak