Uitspraak nr 11-05 6 dec 2011

Cliëntmedezeggenschap bij wijziging zorgaanbod

Wanneer de invoering van een eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit het gevolg is van een grootschaliger beleidswijziging die alle locaties van de zorgaanbieder regardeert, en waarover conform de instellingsregeling de adviesprocedure op centraal niveau is gevolgd, kan een lokale cliëntenraad geen beroep op nietigheid van een onderdeel van dit besluit meer doen.

De LCvV kan geen bindende uitspraak doen over een vergoedingsgeschil nu artikel 10 lid 1 WMCZ daar geen juridische grondslag voor biedt.

Download Uitspraak