Uitspraak nr 12-001 10 apr 2012

Opbaren in eigen zorgappartement

Zorgaanbieder heeft het voornemen om het opbaren van een overleden client in diens zorgappartement niet langer te faciliteren. Deze mogelijkheid bestaat voor niet vanwege de wet BOPZ opgenomen clienten, en hiervoor worden sinds 2009 kosten bij de nabestaanden in rekening gebracht. Dergelijke rekeningen vallen bij de nabestaanden niet altijd in goede aarde terwijl zorgaanbieder stelt dat wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt er vaak ook nog problemen ontstaan met het tijdig ontruimen van de kamer. Leegstand van zorgappartementen is zeer onwenselijk gezien de kosten die dit met zich meebrengt en de wachtlijsten die er zijn.

De clientenraad is het hier niet me eens en geeft negatief advies en roept de nietigheid van het besluit in. Partijen zijn het er over eens dat hierop verzwaard advies van toepassing is zodat de LCvV gevraagd wordt een marginele redelijkheidstoets te doen.

De LCvV overweegt dat er maar een gering aantal keren per jaar gebruik van de mogelijkheid wordt gemaakt en constateert dat de regels van het huis het mogelijk maken om niet alleen kosten voor het opbaren in rekening te brengen maar ook voor eventuele overschrijding van de ontruimingstermijn. Wanneer daarover goed gecommuniceerd wordt kunnen nabestaanden een weloverwogen keuze maken. De LCvV vindt daarmee dat het besluit niet in redelijkheid genomen kan worden.

Download Uitspraak