Uitspraak nr 12-003 20 jul 2012

Adviesrecht bij interne overplaatsing van teamleiders Bij zorgaanbieder heeft een reorganisatie plaatsgevonden die tot aanstelling van Woonzorgmanagers heeft geleid welke managers bepaalde taken van de teamleiders hebben overgenomen. Na de reorganisatie worden er tevens teamleiders van locatie gewisseld. De cliëntenraad heeft over deze interne overplaatsingen van teamleiders niet kunnen adviseren en zorgaanbieder is van mening dat dit ook niet hoeft.

De LCvV constateert dat zorgaanbieder de cliëntenraad (althans een afvaardiging daarvan) in de praktijk de gelegenheid geeft om zitting te nemen in zowel sollicitatiecommissies voor aanstelling van nieuwe Woonzorgmanagers als voor nieuwe Teamleiders. Tevens blijkt dat er geen adequate medezeggenschapsregeling is met nadere uitwerking van de WMCZ rechten en evenmin is er ander geschreven beleid rond het thema medezeggenschap bij aanstellingen. 

Download Uitspraak
Het is vaste jurisprudentie van de LCvV dat de wijze van aanstelling (externe werving danwel interne overplaatsing) niet afdoet aan de verplichting om verzwaard advies te vragen zolang het gaat om een nieuwe personele invulling met bestendig karakter.