Uitspraak nr 12-004 6 sep 2012

Aanstelling teammanager

Een besluit tot aanstelling van een teammanager kan in redelijkheid genomen worden wanneer de cliëntenraad ruim voor de aanstellingsdatum een kennismakingsgesprek met de beoogde kandidaat kan houden en voorafgaand aan dit gesprek voldoende informatie wordt verstrekt over de vacature en de kandidaat. Toezending van vacaturetekst, functieomschrijving, sollicitatiebrief en CV acht de LCvV voldoende informatie.

Op vragen en/of bezwaren van de clientenraad over de voorgenomen aanstelling dient serieus gereageerd te worden door de zorgaanbieder. Zorgaanbieder heeft te dezen voldoende beargumenteerd waarom de kandidaat voor de functie geschikt gevonden wordt. Een functieprofiel is geen eisenpakket waar niet vanaf geweken zou mogen worden.

Download Uitspraak