Uitspraak nr 2012 Interpretatie 8 jan 2013

Adviesrecht met betrekking tot zorgplanprocedure's

De LCvV kan op verzoek van de stuurgroepleden een algemene vraag over toepassing van de WMCZ beantwoorden. Dit wordt interpretatievraag genoemd. Met het antwoord op zo'n vraag kunnen de brancheorganisaties en organisaties voor clientenraden, hun leden van advies dienen.

In 2012 werd een interpretatievraag gesteld over of WMCZ adviesrecht van toepassing is op het beleid rond zorg- of behandelplannen. Veel rond dit thema is geregeld in wet- en regelgeving en branchenormering. Voor zover zorgaanbieders nog ruimte hebben om eigen regelingen op te stellen is volgens de LCvV verzwaard adviesrecht van toepassing.

Download Uitspraak