Uitspraak nr 13-001 5 jun 2013

Opzegging samenwerking voorzitter cliëntenraad
Een zorgaanbieder kan een cliëntenraadslid niet schorsen of ontslaan wanneer een reglement of samenwerkingsovereenkomst hier geen formele mogelijkheden toe biedt en inhoudelijk evenmin is gebleken van zwaarwegende redenen of andere rechtvaardigingsgrond om aldus te handelen. 

Download Uitspraak