Uitspraak nr 20-001 7 mei 2020

CCR advies in strijd met wet en samenwerkingsovereenkomst uitgebracht

Een zorgaanbieder vraagt verzwaard advies aan de CCR over verhoging van de waskosten. De voorzitter van de centrale clientenraad had begrip voor de wens tot doorzetting bij de zorgaanbieder en is er veel aan gelegen om een negatief advies te vermijden. Een van de lokale afgevaardigden in de CCR geeft duidelijk en bij herhaling aan niet in te willen stemmen met de voorgestelde waskostenregeling, vooral omdat deze deugdelijke onderbouwing mist. Een centrale cliëntenraad wordt geacht, net als een lokale raad, de wensen en visie van (het merendeel van) de cliënten te vertolken. Een CCR (voorzitter) moet wel acht slaan op een dusdanig duidelijk geuit afwijkend lokaal standpunt door dit in het advies te benoemen, het advies aan te houden of aan te passen en het niet voortvarend uit te brengen. De samenwerkingsovereenkomst bij deze zorgaanbieder is m.b.t. de overdracht van bevoegdheden en de wijze van stemming ter vergadering onvoldoende duidelijk. De LCvV vindt dat het door de CCR uitgebrachte advies niet in overeenstemming is met de Wmcz en de samenwerkingsovereenkomst.

Download uitspraak