Uitspraak nr 19-005 19 aug 2019

Textielservice

Een zorgaanbieder wil de textielservice door een externe partij gaan laten uitvoeren. Er zijn tussen diverse locaties nu grote verschillen in uitvoeringswijze en op het wasproces wordt jaarlijks erg veel geld toegelegd. De clientenraad van een van de locaties is na de adviesprocedure met veel vragen blijven zitten, blijkt ter zitting bij de LCvV. De zorgaanbieder verstrekt alsnog nadere duidelijkheid waardoor beter duidelijk wordt gemaakt hoe toekomstige facturen zullen zijn opgebouwd en dat er bij de instellingen een medewerker zal zijn als aanspreekpunt voor vragen van clienten en in geval van problemen rond de was. De LCvV oordeelt dat met deze aanvullende toelichting voldoende duidelijk is dat de zorgaanbieder het besluit in redelijkheid kan nemen. De LCvV wijst erop dat adviesaanvragen niet teveel vakjargon moeten bevatten maar in voor clienten begrijpelijke taal moeten zijn geschreven.

 

Download Uitspraak