Uitspraak nr 19-001 5 feb 2019

Aanschaf van een nieuw verpleegoproepsysteem

Een zorgaanbieder wil met spoed het verpleegoproepsysteem (VOS) vervangen aangezien het huidige systeem defecten vertoont en de leverancier er geen garanties meer op geeft. Besprekingen met de cliëntenraad hebben al tot aanpassing van het voorgestelde systeem geleid maar de cliëntenraad gaat niet met het ultieme voorstel akkoord. Wat partijen verdeeld houdt is of er ook nog een ‘vast’ alarmeringspunt (trekschakelaar) in alle keukens van de zorgappartementen aanwezig zou moeten zijn. De LCvV oordeelt dat zorgaanbieder in redelijkheid kan besluiten over te gaan tot aanschaf van een VOS waarbij cliënten een hals-dectzender krijgen en daarbij een vast punt (trekschakelaar) in de badkamers en geen vast punt in de keukens.

Download Uitspraak