Uitspraak nr 18-004 2 nov 2018

Verhuizing dagbesteding

Een zorgaanbieder heeft het voornemen om de dagbesteding van een groep Wmo cliënten te verhuizen naar een andere locatie. De andere locatie betreft een intramurale opnamelocatie voor mensen in een gevorderd stadium van dementie. Die locatie heeft een mooie grote ruimte op de begane grond waar weinig gebruik van wordt gemaakt. De zorgaanbieder is van mening dat de komst van deze groep ook de huidige bewoners voordelen zal opleveren. De cliëntenraad van betreffende locatie ziet die voordelen niet en heeft diverse bedenkingen tegen de voorgenomen komst van de groep dagbestedingscliënten. De clientenraad stelt zich op het standpunt dat verzwaard adviesrecht op het besluit van toepassing is. De zorgaanbieder geeft aan dat het besluit past binnen het algemene beleid m.b.t. dagbesteding dat dateert uit 2015 en dat daarover indertijd door de CCR al verzwaard advies is uitgebracht. De commissie oordeelt dat er inderdaad over het algemeen beleid al verzwaard advies is uitgebracht, maar dat de zorgaanbieder een deel van het betreffende advies in deze situatie niet heeft toegepast. Dat luidde dat op locaties waar intramurale en extramurale clienten ‘gemengd’ zullen worden, er een concreet plan van aanpak (actieplan) dient te komen. De toepassing van het (algemene) beleid op deze locatie is volgens de commissie te scharen onder ‘een belangrijke uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden’ en derhalve een onderwerp voor niet-verzwaard advies.

Download Uitspraak