Uitspraak nr 18-003 10 sep 2018

Een nieuwe CCR, een nieuwe structuur

Een zorgaanbieder voorziet na het vertrek van drie CCR leden in de vervulling van deze vacatures. Vijf maanden later wordt de medezeggenschapsstructuur gewijzigd na een positief advies van de CCR. In de nieuwe structuur verdwijnen de cliëntenraden op middenniveau (clusterraden). De nieuwe structuur wordt bekrachtigd door vaststelling van een nieuw reglement. Twee van de drie (voormalig) clusterraden verzetten zich tegen deze gang van zaken. Zij stellen dat de nieuwe CCR leden niet legitiem benoemd zijn, want zonder (verzwaard) advies van hen. En de nieuwe structuur en het nieuwe reglement erkennen zij vervolgens dan ook niet. De LCvV oordeelt dat de betreffende clusterraden geen verzwaard adviesrecht over de benoemingen toekwam, noch het recht om zelf in de vervulling te voorzien. De nieuwe structuur en het nieuwe reglement moeten geacht worden rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.

Download Uitspraak