Uitspraak nr 18-002 10 apr 2018

Stoppen met de verkoop van alcoholhoudende dranken

Een zorgaanbieder die een revalidatiecentrum voor mensen met een visuele beperking in stand houdt, heeft besloten te stoppen met de verkoop van alcoholhoudende dranken in de bar/het restaurant aldaar. Aanvankelijk was het plan om meeromvattend beleid te introduceren waarmee de gehele locatie als ‘alcoholvrij’ zou gaan gelden. Gaandeweg is dat gewijzigd in ontmoedigingsbeleid.

 De clientenraad heeft er tijdens het traject van besluitvorming en invoering op gewezen dat dit een onderwerp voor verzwaard advies is. Ook heeft hij aangegeven het niet eens te zijn met het stoppen van de verkoop van wijn en bier in de bar/het restaurant. De LCvV oordeelt dat de zorgaanbieder in het medezeggenschapstraject wezenlijke voorschriften niet heeft gevolgd door niet tijdig om advies te vragen, door de motivatie en onderbouwing van het besluit gaandeweg te wijzigen en door niet serieus in te gaan op de argumenten van de clientenraad. Of herstel in de oude toestand (ofwel het hervatten van de verkoop) aangewezen is kan de LCvV niet beoordelen omdat bij de verkoop van alcoholhoudende drank de Drank en Horecawet (DHW) ook in acht genomen moet worden. 

 

Download Uitspraak