Uitspraak nr 17-002 11 jul 2017

Stop op alcoholverkoop

Een zorgaanbieder wil stoppen met de verkoop van licht alcoholische dranken op een locatie waar cliënten komen voor dagbesteding, ontspanning en welke locatie ook aan derden verhuurd wordt. De Centrale Cliëntenraad (CCR) adviseert om niet volledig te stoppen met de verkoop maar de verkoop nog nader te reguleren. De CCR wijst  er op dat veel GGZ cliënten geen problematische omgang met alcohol hebben maar wél aangewezen zijn op de voorzieningen die op dit terrein aanwezig zijn. De commissie is het met de zorgaanbieder eens dat de verkoop van alcohol niet past bij de doelstellingen van GGZ behandeling en oordeelt dat het voorgenomen besluit in redelijkheid genomen kan worden. Daarbij wordt aanbevolen om wel iets meer tijd te nemen voor geleidelijke invoering van deze verandering.


 
Download Uitspraak