Uitspraak nr 16-004 6 dec 2016

Gewijzigd rookbeleid

Een zorgaanbieder wil als eerste ziekenhuis in Nederland volledig rookvrij zijn. Dat wil zeggen dat er in de gebouwen en op het terrein van het ziekenhuis door niemand meer gerookt mag worden. Dit past in een grootschalig gezondheid bevorderend project waar diverse organisaties in deze regio aan deelnemen. De cliëntenraad wordt pas in een laat stadium, als het gewijzigde beleid feitelijk al wordt uitgevoerd, gevraagd om verzwaard advies. De cliëntenraad vindt het plan om een rookvrij ziekenhuis te worden een goed streven, maar vindt dat de zorgaanbieder te rigoureus van stapel is gelopen en dat het nieuwe beleid niet goed past bij het gastvrije en klantvriendelijke imago dat zorgaanbieder ook wil nastreven. Omdat het verzwaard advies zeer laat wordt gevraagd en de zorgaanbieder van het advies afwijkt vraagt de cliëntenraad de LCvV om een beoordeling.

De LCvV oordeelt dat het besluit tot invoering van het niet-rookbeleid in strijd met de Wmcz genomen is en dat de cliëntenraad hiervan tijdig de nietigheid heeft ingeroepen.

 

Download Uitspraak