Uitspraak nr 16-003 21 jul 2016

Verhoging van de waskosten

Zorgaanbieder heeft het voornemen om de kosten voor het wassen van kleding van cliënten van de psychogeriatrische (PG) verblijfslocaties te gaan verhogen en te gaan uniformeren. De methode van wassen en de tarieven verschillen per locatie en er heeft jarenlang geen prijsindexering plaatsgevonden.  De zorgaanbieder geeft aan hier financieel flink op toe te leggen momenteel. Een eerste adviesronde in 2013 heeft niet tot wijziging van de regeling geleid waarna in 2015 opnieuw een adviesaanvraag wordt ingediend. De Centrale Cliëntenraad is het dan wederom niet eens met de verhoging en trekt de onderbouwing van de nieuwe prijs in twijfel. De LCvV oordeelt dat het inderdaad om een forse verhoging gaat, maar acht het wel aannemelijk dat deze noodzakelijk is. Een aanzienlijke prijsverhoging dient geleidelijk, stapsgewijs, ingevoerd te worden.

 

Download Uitspraak