Uitspraak nr 16-001 14 jun 2016

Ondersteuning cliëntenraad

Een cliëntenraad die is ingesteld bij een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg wil geen gebruik maken van de door zorgaanbieder beschikbaar gestelde ondersteuners. Zorgaanbieder heeft in totaal 5 medewerkers met deze functie cliëntenraadondersteuner in dienst. De raad stelt dat al deze ondersteuners dominant zijn en al te zeer inhoudelijk de dienst willen uitmaken. De cliëntenraad  wil,  in afwijking van het geldende reglement, graag de inzet een secretariële hulp (op MBO niveau) en daarnaast een externe adviseur/coach voor de inhoudelijke ondersteuning (op HBO niveau), beiden te bekostigen door de zorgaanbieder.

Zorgaanbieder geeft aan dat geen van de andere cliëntenraden problemen met de ondersteuners ervaart. Zorgaanbieder heeft enkele jaren geleden een duidelijke profielschets voor deze functionaris opgesteld waarin om een actieve en zelfstandig werkzame persoon wordt gevraagd. De cliëntenraad wil een graag een volgzame persoon, vooral voor het typewerk, en die zich verder overal buiten houdt. Partijen hebben hierover al langdurig een meningsverschil. De LCvV kan niet vaststellen of de cliëntenraad in deze situatie nog wel toekomt aan medezeggenschapswerkzaamheden of dat het uitsluitend nog gaat over het geschil m.b.t. de personele ondersteuning.

 

De LCvV oordeelt dat het niet opvolgen van het verzoek (te dezen aangemerkt als ongevraagd advies) van de cliëntenraad over de ondersteuning niet onredelijk is; de cliëntenraad heeft niet aangetoond dat de beschikbaar gestelde ondersteuners allemaal ongeschikt zouden zijn.

 

Download Uitspraak