Uitspraak nr 15-010 23 feb 2016

Nieuwbouwplan

Een zorgaanbieder heeft vanaf 2008 het voornemen om een locatie waar ouderen verzorgd en verpleegd worden te gaan vervangen voor nieuwbouw. De cliëntenraad van de betreffende locatie (locatie X) heeft hierbij van de locatiedirectie het recht van verzwaard advies toegekend gekregen en zal nauwgezet betrokken worden. De zorgaanbieder heeft nog meer locaties die vervangen moeten worden en gaat in 2011 een samenwerking aan met een zorgvastgoedinvesteerder om al deze nieuwbouwprojecten uit te kunnen voeren.  Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met alle veranderingen die er in de ouderenzorg plaatsvinden zoals het scheiden van wonen en zorg, het zo lang mogelijk -met hulp- thuis moeten blijven wonen van ouderen, en dergelijke. Dit wordt uitgewerkt in een visiedocument (Zorgvastgoed Concept), en de centrale cliëntenraad adviseert positief over de samenwerking en de formulering van de visie.   De cliëntenraad van locatie X is het vervolgens niet eens met nieuwbouwplannen die in 2014 voor de vervanging van locatie X gepresenteerd worden. De zorgaanbieder past de plannen dan nog gedeeltelijk aan op bepaalde adviezen van de cliëntenraad, maar ook over het aangepaste plan geeft de cliëntenraad geen positief advies. De zorgaanbieder wil dat door met de uitvoering en vraagt de LCvV of het aangepaste plan een redelijk besluit inhoudt. De LCvV oordeelt dat de zorgaanbieder aan deze cliëntenraad onvoldoende duidelijk heeft gemaakt wat de consequenties waren van het aangaan van de samenwerking met de zorgvastgoedinvesteerder in 2011. Een zeer wezenlijk punt is daarbij dat de zorgaanbieder geen eigenaar van nieuwe gebouwen zal zijn maar alleen huurder (om intramurale zorg te kunnen bieden) danwel aanbieder van thuiszorg aan mensen die zelfstandig een woning gaan betrekken. De LCvV oordeelt dat plannen en visies uit 2008 in feite hun betekenis verloren door 'de nieuwe realiteit' in de zorgsector. Verder gaan met de uitvoering van de nieuwbouwplannen acht de LCvV een redelijk besluit.

 

Download Uitspraak