Uitspraak nr 15-009 1 feb 2016

Verhuizen na brandveiligheidsonderzoek

Een zorgaanbieder laat periodiek de brandveiligheid op locaties onderzoeken. Van een locatie (verpleging en verzorging) wordt duidelijk dat deze niet meer aan de (aangescherpte) brandveiligheidseisen voldoet.  Besloten wordt een groep bewoners met een hoge zorg-zwaarte indicatie daarom met spoed over te plaatsen. 

Met de uitvoering van dit besluit wordt al gestart voordat de clientenraad hierover heeft geadviseerd. De cliëntenraad roept de nietigheid van het besluit in. 

De LCvV oordeelt dat wanneer een zorgaanbieder overgaat tot frequenter en/of onder aangescherpte normering uitvoeren van brandveiligheidsonderzoek dit aangemerkt kan worden als wijziging in het veiligheidsbeleid van de instelling. Cliëntenraden dienen hierover geïnformeerd te worden en vanwege art. 3 lid 1 sub i Wmcz  kan dit aangemerkt worden als onderwerp van verzwaard advies.  Zorgaanbieder is tekortgeschoten in de informatieverstrekking hieromtrent en heeft de adviesprocedure niet conform de Wmcz gevolgd.

Gezien de omstandigheden van het geval vindt de LCvV het besluit van zorgaanbieder om een groep kwetsbare cliënten voortvarend over te plaatsen wel begrijpelijk en noodzakelijk. Het inroepen van de nietigheid van dat besluit door de clientenraad vindt de LCvV - alhoewel formeel wettelijk wel mogelijk- op inhoudelijke gronden niet redelijk. 

 

Download Uitspraak