Uitspraak nr 15-007 15 okt 2015

Besluit wijziging nachtzorg

Op een besluit om het aanbod van de nachtzorg aan mensen met een ernstige lichamelijke beperking te wijzigen, is verzwaard adviesrecht van toepassing. Door dit besluit kan een groep bewoners niet meer, zoals voorheen wel altijd het geval en uitdrukkelijk ook zo afgesproken, zelf bepalen hoe laat zij naar bed gaan maar moeten nu voor vastgestelde tijden naar bed geholpen worden. De cliëntenraad die deze bewoners vertegenwoordigt geeft herhaaldelijk aan bij de zorgaanbieder dat op dat besluit verzwaard adviesrecht van toepassing is en roept ook tijdig de nietigheid van het besluit in. Zorgaanbieder geeft deze bewoners vervolgens eerst gedurende een jaar extra financiele middelen voor deze dienst, zij het verleend door medewerkers van het eigen wooncluster. Zorgaanbieder vraagt vervolgens alleen advies over hoe in de toekomst de consequenties rond de gewijzigde of nog te wijzigen situatie op te vangen. De LCvV constateert dat door die gang van zaken deze groep bewoners in de huidige situatie ten onrechte geen beroep meer op de nachtzorg kan doen voor hulp bij het naar bed brengen. Bij gebrek aan een correct (volgens de WMCZ) gevolgde adviesprocedure kan de LCvV niet beoordelen of dit een redelijk besluit was van de zorgaanbieder. Er is niet of nauwelijks onderbouwing gegeven bij het argument dat het organisatieonderdeel cluster nachtzorg niet meer in staat zou zijn om deze zorg aan die bewoners te blijven bieden.

 

Download Uitspraak