Uitspraak nr 15-004 3 jun 2015

Onderbouwing servicekosten aanleunwoningen

Bewoners van een serviceflat hebben de indruk dat de woonservicekosten en zorgservicekosten die zij betalen deels op hetzelfde zien. Een in 2009 door twee bewoners hierover aangespannen kantongerechtsprocedure heeft geen uitkomst of duidelijkheid gebracht. Zorgaanbieder en de eigenaar/verhuurder van de serviceflats hebben nadien op diverse manieren geprobeerd duidelijk te maken waarvoor diverse kostenposten bedoeld zijn en getracht de bedragen te onderbouwen en te specificeren. Zorgaanbieder erkent dat de uitleg die in het verleden is gegeven niet bepaald duidelijk is geweest maar inmiddels is er een schema opgesteld waarvan zorgaanbieder vindt dat dit wel heel duidelijk is. De uitleg over alle kosten is in een concept informatiefolder van de woningcorporatie en de zorgaanbieder gezamenlijk neergelegd, en die is voorgelegd aan de cliëntenraad.  De cliëntenraad adviseert negatief over de folder omdat veel cliënten op deze locatie er nog steeds stellig van overtuigd zijn dat er dubbel betaald wordt voor bepaalde diensten en/of voorzieningen en de folder die overtuiging niet kan wegnemen. De LCvV wordt gevraagd hier een oordeel over te geven. De commissie oordeelt dat de concept folder voldoende duidelijke informatie bevat, dat er niet gebleken is van dubbel betalen voor hetzelfde, en dat de onderbouwing die de zorgaanbieder (zij het wat laat) heeft aangedragen voor de post zorgservicekosten, juist en redelijk geacht kan worden. 

 

Download Uitspraak