Uitspraak nr 15-003 22 apr 2015

Geschil over ondersteuningsuren cliëntenraden

Het beschikbaar stellen van personele ondersteuning aan een cliëntenraad kan onderdeel uitmaken van de middelen die genoemd worden in art. 2 lid 2 sub b WMCZ. Of een geschil over de personele ondersteuning kan worden voorgelegd aan een commissie van vertrouwenslieden hangt af van de inhoud van de art. 2 lid 2 WMCZ regeling van de betreffende zorgaanbieder. Het daadwerkelijk handhaven van een eerder genomen besluit tot tijdelijke uitbreiding van de ondersteuningsuren is niet hetzelfde als een nieuw besluit tot inkrimping van die uren. De LCvV beveelt in deze uitspraak aan om jaarlijks in een nadere regeling in aanvulling op het artikel 2 lid 2 reglement, vast te stellen welke voorzieningen (inclusief personele ondersteuning) de cliëntenraad/raden ten dienste staan en in welke mate daarvan gebruik gemaakt kan worden. Tevens doet de LCvV de aanbeveling om bij de brancheorganisaties onder de aandacht te brengen dat het voor de ouderenzorg en thuiszorg steeds moeilijker (b)lijkt te worden om tot een kwalitatief en kwantitatief goede bezetting van cliëntenraden te komen.
 
Download Uitspraak