Uitspraak nr 15-002 3 mrt 2015

Besluit tot het samenvoegen van behandelcentra, samenvoeging van cliëntenraden en wijziging in de materiële middelen.

Een zorgaanbieder besluit om in het kader van bezuinigingen een aantal gespecialiseerde behandelcentra onder te gaan brengen in één organisatieonderdeel. Hierover had de zorgaanbieder advies dienen te vragen aan de cliëntenraden van betreffende behandelcentra in plaats van aan de Centrale Cliëntenraad. Verder wil de zorgaanbieder de bijbehorende cliëntenraden eveneens organisatorisch gaan samenvoegen en vraagt de raden om daar zelf met elkaar uitwerking en navolging aan te geven. Betreffende raden komen daar niet zelf uit. Het blijkt nodig om hiervoor de samenwerkingsovereenkomsten van deze raden  (die als art. 2 lid 2 WMCZ reglementen aangemerkt kunnen worden) te wijzigen, hetgeen primair aan de zorgaanbieder is en die daar dan vervolgens verzwaard advies over aan de betreffende raden zal moeten vragen. De overeenkomst van dienstverlening met de ZZP-er die een van deze raden ondersteunde is vooruitlopend op de samenvoeging al beëindigd. De LCvV oordeelt hierover dat het niet zorgvuldig is om zonder voorafgaand overleg en op zeer korte termijn dergelijke wijziging aan te brengen in de materiële middelen die aan een cliëntenraad ter beschikking worden gesteld.  De WMCZ en de samenwerkingsovereenkomst die hier gelden, bieden hierover echter geen verzwaard adviesrecht aan de betreffende cliëntenraad. 
 
Download Uitspraak